ОГОЛОШЕННЯ!!!

До уваги адвокатів!

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Запорізькій області, а також всіма районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції до 4 березня 2013 року.

З повним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Запорізькій області http://www.justzp.gov.ua/ та за адресою Приазовського районного управління юстиції Запорізької області: смт. Приазовське, вул. Горького 70, тел.2-43-15.

Начальник Приазовського районного управління юстиції Запорізької області        С.М.Нарбеков


НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

 

Громадські організації  є одним із центральних інститутів сучасного громадянського суспільства. Основою для взаємодії громадянського суспільства і держави повинні бути відносини партнерства, законодавчо врегульовані відповідно до світових стандартів з урахуванням національних потреб.

 Сьогодення демонструє актуальність питань створення механізмів правового регулювання діяльності громадських організацій. Оскільки існуючі підходи до визначення статусу об’єднань громадян, їх офіційного визнання (легалізації), основних завдань, прав, способів припинення діяльності вичерпали себе. Питання законодавчого регулювання припинення обєднань громадян та, зокрема, громадських організацій, досить рідко виступає предметом досліджень. Тому метою цієї методичної рекомендації є розкриття змісту та особливостей процесу припинення і реорганізації громадських організації, надання пропозицій щодо вдосконалення вказаних процедур.

Законодавчою основою легалізації об’єднань громадян в Україні є: Конституція України (1996р.), Цивільний кодекс України (2003р.), закони «Про об’єднання громадян» (1992р.), «Про фізичну культуру і спорт» (1993р.), «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998р.), «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999р.), «Про політичні партії в Україні» (2001р.), «Про організацію роботодавців» (2001р.), «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (2003р.), ін. та низка підзаконних нормативно-правових актів.

Чинний Закон «Про обєднання громадян» надає право громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства створювати громадські організації. На застосування політичних партій мають право тільки громадяни України. Цим же законом встановлюється національний порядок легітимації об’єднань громадян, що передбачає надання об’єднанням офіційного статусу двома шляхами: реєстрація або повідомлення про заснування. Ці юридичні процедури різняться за своїм змістом, надають різні статуси легалізованим об’єднанням, зокрема, щодо набуття прав юридичної особи.

Легалізація об’єднань громадян здійснюється Міністерством юстиції України та його територіальними органами. Окремі повноваження щодо легалізації громадських організацій делеговано органам місцевого самоврядування. Наказом Мін’юсту «Про затвердження порядку підготовки та оформлення  рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань» від 8 липня 2011 року № 1828/5 порядок легалізації об’єднань громадян в управліннях юстиції зведено до єдиної уніфікованої системи. Новий порядок закріплює єдині правила для підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, а також щодо скасування запису про їх реєстрацію.

 

 

ГОМАДСЬКІ ОБЄДНАННЯ

зверніть   увагу!

 

1)           19 квітня 2012 року набрав чинності Закон України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон), прийнятий Верховною Радою України 22 березня 2012 року, який поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення діяльності громадських об’єднань в Україні. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2013 року, з цього ж дня втрачає чинність Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р. № 2460-XII. Відповідно до пункту 4 розділу «Перехідні та прикінцеві положення» Закону, статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію (без справляння плати за реєстраційні дії протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом).

 

 

2)           05 серпня 2012 року набрав чинності Закон України «Про організації роботодавці, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», (далі – Закон), прийнятий Верховною Радою України від 22.06.2012 року № 5026-VI, який визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань. Цього ж дня втрачає чинність Закон України «Про організації роботодавці» від 24.05.2001 року № 2436-ІІ. Відповідно до пункту 2 розділу X «Прикінцеві положення» статути (положень) організацій роботодавців, їх об’єднань мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня набрання ним чинності  (без справляння плати за реєстраційні дії протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом).

 

До уваги громадських організацій легалізованих шляхом повідомлення про заснування до 01 січня 2013 року

З метою виконання пункту 13 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про громадські об’єднання» громадським організаціям легалізованим шляхом повідомлення про заснування до 01 січня 2013 року необхідно подати до 01 липня 2013 року до уповноважених органів з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку, до яких додається письмова згода цієї особи

 

 

Головний спеціаліст реєстраційної служби 

Приазовського районного управління юстиції 

Запорізької області                                            О.С.Чернікова