Пріоритетні напрямки роботи Приазовської районної державної адміністрації на 2011 рік

Пріоритетні напрямки роботи Приазовської районної державної адміністрації на 2011 рік
Пріоритетні напрямки роботи Приазовської районної державної адміністрації на 2011 рік
 
З метою підвищення якості життя населення та рівня довіри до влади шляхом реалізації масштабних соціально-економічних перетворень у районі, та вирішення питань, які найбільш турбують людей, діагностики проблем, що стримують регіональний розвиток, а також визначення можливих шляхів їх вирішення, послідовності кроків і підходів до їх розв’язання, подолання негативних тенденцій соціально-економічного розвитку району, на виконання Стратегії розвитку Приазовського району на період до 2015 року, актуалізованої з урахуванням ключових завдань Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” для вашої уваги підготовлені пріоритетні напрямки роботи Приазовської державної адміністрації на 2011 рік.
 
Слайд 2 Основною метою пріоритетних напрямків роботи Приазовської районної державної адміністрації є підвищення якості життя населення та його довіри до влади, шляхом реалізації масштабних соціально-економічних перетворень у районі, а саме через:
 
1. Розвиток інтелектуального та кадрового потенціалу. Відповідальні – Сухіна В.М., Жук В.Ф.
2. Продовольчу та енергетичну безпека регіону Відповідальний – Сметанін В.С.
3. Забезпечення стабільної роботи реального сектору економіки Відповідальні – Сметанін В.С., Сівова О.В.
4. Взаємодія з громадськістю Відповідальний – Бойко В.В.
5. Залучення інвестицій Відповідальні – Сухіна В.М., Сметанін В.С., Сівова О.В., Греджева Л.Є.
6. Створення екологічно сприятливого та благоустроєного району Відповідальні – Сметанін В.С., Сівова О.В., Прасолов В.М., Клосубер О.Г.
7. Історико-культурний, курортний та туристичний потенціал Відповідальні – Греджева Л.Є., Кірпік О.І.
9. Розвиток малого та середнього бізнесу, створення робочих місць Відповідальна – Сівова О.В.
10. Турботу про людей Відповідальні – Греджева Л.Є.
11. Оптимізацію та контроль бюджетних видатків, пошук додаткових джерел наповнення доходної частини районного бюджету Відповідальні – Сівова О.В., Шершнєв В.П., Діоба Л.М.
 
Слайд 3 Тактика вирішення районних проблем: Проблема - Шляхи вирішення проблеми - Політика - Управлінське рішення
 
Слайд 4 Моніторинг та контроль виконання Районна рада Районний бюджет Голова районної державної адміністрації Стратегія розвитку приазовського району
Територіальні громади Приазовського району
Голова районної державної адміністрації Робоча група Громадські слухання
Слайд 5 Напрямок роботи 1
Розвиток інтелектуального та кадрового потенціалу Приазовської райдержадміністрації
 
Слайд 6 Стратегічна ціль:
Розвиток інтелектуального та кадрового потенціалу Приазовської райдержадміністрації Оперативна цільРезультати
Впровадити та сертифікувати систему управління якістю в райдержадміністраціїВрахування в діяльності райдержадміністрації потреб населення району в певних послугах
Забезпечення належної якості публічних послуг райдержадміністрації
Підвищення рівня прозорості прийняття управлінських рішень в райдержадміністрації
Підвищення результативності та ефективності державного управління на рівні райдержадміністрації, за рахунок зменшення необґрунтованих витрат коштів та часу на дублювання функцій
Підготовка кваліфікованих спеціалістів та методичних матеріалів в райдержадміністрації для подальшого використання у процесі запровадження системи менеджменту якості
Слайд 7 Напрямок роботи 2 Продовольча та енергетична безпека району
 
Слайд 8 Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання аграрного потенціалу району в забезпеченні населення продуктами харчування Оперативна ціль Результати
Здійснення SWOT - аналізу аграрного потенціалу району Визначення рівня забезпеченості населення продуктами харчування власного виробництва
Визначення критичних моментів в забезпеченні населення продуктами харчування
Визначення потенційних джерел закупівлі недостатніх об'ємів продовольства
Формування стабільного зернового виробництва Гарантоване забезпечення внутрішніх потреб району в продовольчому зерні
Забезпечення тваринництва кормовими ресурсами
Збільшення експортного потенціалу аграрного комплексу району
Зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємствЗменшення строків проведення основних польових робіт, зниження витрат готової продукції
Зменшення матеріальних, фінансових витрат на виробництво одиниці продукції, збільшення конкурентоспроможності продукції
 
Слайд 9 Оперативна ціль Результати Розробка Програми стимулювання збільшення виробництва та покращення якості сільськогосподарської продукції в Приазовському районі на 2011 рікзакріплення кадрів в агропромисловому комплексі, створення нових робочих місць
Скорочення втрат і підвищення якості продукції за рахунок скорочення термінів збирання
Проведення семінарів з весняно та осінньо польових робіт, покращення урожайності зернових
Створення сприятливих умов для розвитку галузі тваринництва Збільшення чисельності сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності
Зростання обсягів виробництва м'яса, молока, яєць
Забезпечення населення мінімальної потреби у продуктах харчування тваринного походження
Формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2012 маркетинговий рік Забезпечення населення хлібопродуктами згідно фізіологічних норм споживання
Створення незнижуваного тримісячного запасу продовольчого зерна в районі 5 тис. тонн
Стабілізація ринку хліба та хлібобулочних виробів в районі
Слайд 10 Оперативна ціль Результати
Розвиток інфраструктури аграрного ринкуЗбільшення обсягів реалізації продукції шляхом залучення дрібного і середнього товаровиробника
Створення належних санітарно-гігієнічних умов реалізації продукції
Стабілізація ринку сільгосппродукції шляхом усунення в ланцюжку реалізації продукції посередницької ланки
Розробка та реалізація Програми забезпечення Приазовського району продовольчим зерном і борошном на 2011 рік Стабілізація цінової ситуації на ринку хліба
Забезпечення внутрішніх потреб району
Зменшення собівартості хліба і хлібобулочних виробів
Проведення ярмарків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в районі та в містахСтабілізація ринку сільськогосподарської продукції та продовольства
Залучення виробників продуктів харчування з інших районів та міст області
Просування кращих районних виробників продуктів харчування
Формування привабливого іміджу аграрного сектору району Залучення інвестиційних ресурсів у розвиток аграрного виробництва і сільських територій
Створення реєстру перспективних інвестиційних пропозицій в аграрному секторі
 
Слайд 11 SWOT – аналіз аграрного потенціалу Приазовського району Сильні сторони району Слабкі сторони району
1. Сприятливі природно-кліматичні умови, які дозволяють розвивати аграрний потенціал
2. Рівнинний рельєф - високий ступінь розореності земель; - можливість зрошення земель сільськогосподарського призначення; - річна кількість сонячних днів; - кількість багаторічних насаджень;
3. Значний науково-освітній потенціал, висококваліфіковані кадри
4. Розвинутий аграрний сектор
5. Забезпеченість району продуктами харчування власного виробництва
 
1. Низький рівень використання земель під зрошенням
2. Низький рівень річних опадів
3. Значний рівень зносу основних виробничих фондів
4. Незадовільний технічний стан автомобільних доріг
5. Повільний розвиток будівництва
6. Збільшення частки збиткових суб’єктів господарювання
Можливості Загрози
1.Вигідне територіальне розташування та розгалужена транспортна система
2. Високоякісні ґрунти
3. Активізація співпраці місцевої влади, громадськості та представників бізнесу щодо зусиль, спрямованих на розвиток району.
4. Зростання внутрішніх джерел інвестування - заощаджень населення прибутку підприємств району
 
1.Незначний рівень експорто-орієнтованості економіки району
2. Високий рівень конкуренції з боку районів сусідів
3. Розташування у зоні "ризикованого землеробства”
4. Постійні посухи
5. Низький рівень активності місцевих громад
6. Складна демографічна ситуація: збільшення частки населення похилого віку.

Слайд 12 Стратегічна ціль: Приазовський район - енергетично безпечний район Оперативна цільРезультати
Створення системи моніторингу енергоємності валового рентабельного продуктуПроаналізована ефективність реалізованих енергозберігаючих заходів по всіх галузях життєдіяльності і відповідно скорегована реалізація політики енергозбереження
Збільшення частки використання нетрадиційних альтернативних джерел енергіїСтворити енергетичну карту району, що відображає існуючий потенціал альтернативних джерел енергії по окремих адміністративно-територіальним одиницям району
Розробити проектно-кошторисну документацію за проектами, реалізація яких спрямована на розвиток використання альтернативних нетрадиційних джерел енергії
Сприяти будівництву ВЕС ТОВ "Вінд пауер” (200 МВт)
Сприяти будівництву ВЕС ТОВ "ЮроКейп Юкрейн І” (500 МВт)
Розвиток культури енергозбереженняПрограма проведення семінарів, відкритих уроків на тему «Енергозбереження»
 
Слайд 13 Напрямок роботи 3
Забезпечення стабільної роботи реального сектору економіки Слайд 14 Стратегічна ціль: Забезпечення стабільної роботи реального сектора економіки Оперативна цільРезультати
Реалізація інноваційної моделі розвитку промислових підприємств районуВ ТЛК "ТАЛКО” встановлення нового газоочисного обладнання
В ВАТ "Приазовський сирзавод” встановлення та заміна полів фільтрації біологічної очистки потужністю 500 м.кв./добу та насосів VINTER потужністю 20 м.кв./год
Розвиток внутрішнього ринку, налагодження міжрегіонального співробітництваНасичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією
Проведення ярмарків в районі та участь в ярмарках поза його межами
Розширення можливостей зовнішньоекономічного співробітництва Створення умов для подолання негативних явищ у промисловостіЗалучення інвестицій в промисловість району та створення промислової зони
Підвищення ефективності використання виробничих потужностей
Слайд 15 Напрямок роботи 4
Залучення інвестицій
 
Слайд 16 Стратегічна ціль:
Впорядкувати і вдосконалити механізм залучення капіталу з огляду на сучасні економічні процеси в світовому співтоваристві Оперативна цільРезультати
Підвищення ефективності використання індустріально-аграрного потенціалу району в забезпеченні сталого соціального розвиткуПроведення експертної оцінки інвестиційного клімату для коригування визначеної інвестиційної стратегії регіону з метою дійової практичної підтримки господарюючих суб’єктів з боку органів влади
Участь РДА у щорічних міжнародного інвестиційних форуму та науково-практичної конференції
Забезпечення інформаційної підтримки та маркетингового обслуговування інвестиційної діяльностіФормування переліку Інвестиційних Проектів та розповсюдження серед цільових інвесторів
Участь в виставкових та презентаційних заходах
 
Слайд 17 Стратегічна ціль:
Залучення інвестицій в Приазовський район Оперативна цільРезультати
Реалізація інвестиційних проектів з вітроенергетикиБудівництво вітрової електростанції на територіях Ботіївської та Приморсько-Посадської сільських рад ТОВ «Вінд Пауер», обсяг інвестицій 6,4 млн. грн.
Будівництво вітрової електростанції міжнародного класу на територіях Дунаєвської, Дівнинської, Добрівської, Надеждинської, Гірсіської сільських рад ТОВ «ЮроКейп Юкрейн І», обсяг инвестицій 7 млрд. євро
Реалізація інвестиційРозведення і вирощування осетра в установках замкнутого водопостачання ТОВ "Артал”, обсяг інвестицій 500,0 тис. грн.
Слайд 18 Оперативна цільРезультати
Формування привабливого для інвестора Іміджу Приазовського районіЗабезпечення технічної підтримки та оновлення спеціалізованого офіційного веб-сайту "Приазовська районна державна адміністрація” (www.priazrda.ucoz.ua)
Участь РДА у щорічних міжнародного інвестиційних форуму та науково-практичної конференції
Розбудова інфраструктури району Оновлення інвестиційного паспорту Приазовського району
Формування Реєстру об’єктів та вільних земельних ділянок та його розповсюдження серед потенційних інвесторів
Реалізація норм Закону України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»Участь у семінарах по залученню прямих іноземних інвестицій та по створенню промислових зон за участю експертів
Розробка інвестиційних проектів для розвитку Приазовського району (визначення пріоритетів, розробка бізнес-планів)
 
Слайд 19 Напрямок роботи 5
Екологічно сприятливий та благоустроєний регіон
 
Слайд 20 Стратегічна ціль:
Приазовський район – екологічно безпечний для проживання регіон Оперативна цільРезультати
Розробити комплекс взаємоузгоджених природоохоронних заходів для забезпечення екологічного оздоровлення регіону, створити екологічно безпечні умови життєдіяльності населення та покращати здоров’я населенняЗабезпечено початок екологічного оздоровлення регіону, створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення та покращання здоров’я населення
Оцінити вплив шкідливих факторів забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення
Відновити природну якість поверхневих та підземних вод за рахунок зменшення їх забрудненняЗбирати інформацію щодо шкідливих викидів промислових підприємств та заходів щодо їх зменшення
Мінімізувати негативний вплив відходів на довкілля та здоров’я населенняВести роботу щодо приведення до належних вимог звалищ твердих побутових відходів на територіях сільських та селищних рад
Слайд 21 Оперативна цільРезультати
Розв’язати проблему укріплення узбережжя Азовського моря на території Приазовського районуБудівництво комплексу першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі с. Степанівка-І
Зниження негативного екологічного та санітарного стану в заказнику загальнодержавного значення "Молочний лиман” Будівництво гідротехнічних споруд для забезпечення гідрологічного режиму в заказнику загальнодержавного значення "Молочний лиман”
Інформувати громадськість про стан навколишнього природного середовища, забезпечити участь громадськості у розв’язанні екологічних проблемЗабезпечено відкритість, прозорість та доступність екологічної інформації через публікації в ЗМІ
 
Слайд 22 Оперативна цільРезультати
Природоохоронні заходи на фінансування з місцевого екофонду 1. Озеленення території с. Розівка – 3,1 тис. грн. 2. Озеленення території с. Дунаївка – 2,4 тис. грн. 3. Озеленення території с. Олександрівка – 5,0 тис. грн. 4. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів на території Нововасилівської сіл. р. – 3,8 тис. грн. 5. Придбання сміттєвозу для обслуговування території Нововасилівської сел.р. – 36,0 тис. грн. 6. Придбання контейнерів для зборутвердих побутових відходів на території Нововасилівської сел. р. – 13,9 тис. грн.
Природоохоронні заходи на фінансування з обласного екофонду1. Будівництво очисних споруд та каналізаційної мережі сел. Приазовське – 17128,330 тис. грн. 2. Комплекс першочергових берігоукріпних споруд на морському узбережжі с. Степанівка – 300,0 тис. грн. 3. Розробка проекту землеустрою ландшафтного заказника місцевого значення: - "Цілінна ділянка в проймі р. Корсак” 52 га Дитрівської с.р. - 28,613 тис. грн. - "Балка Домузла” 5 га Добрівської с.р.- 18,533 тис. грн. - "Горло ріки Корсак” 800 га Ботіївської с.р. – 94,460 тис. грн. - "Степанівська коса” 200 га – 17,722 тис. грн.
Слайд 23 Стратегічна ціль:
Приазовський район – благоустроєний район Оперативна ціль Результати
Реалізація районної програм реформування житлово-комунального господарствавизначені напрямки та пріоритети реформування житлово-комунального господарства
розроблені певні завдання, критерії оцінки
розраховані об'єми необхідного фінансування
Створити систему ефективного управління житловим фондомЗбільшення кількості створених ОСББ
Забезпечити населення якісною питною водою Будівництво водоводу з метою забезпечення північної частини Приазовського району з підключенням до західного групового водоводу
Реконструкція: 1. водоводу Богданівка-Воскресенка 2. центральної магістралі по вул. Калініна сел. Приазовське 3. системи водопостачання с. Шевченко 4. системи водопостачання с. Приморський Посад
Модернізувати систему теплопостачання населених пунктів Ремонт центральної котельні сел. Приазовське
Капітальний ремонт котлів в котельні Нововасилівської районної лікарні
Будівництво газопроводу Мордвинівка - Приазовське
 
Слайд 24 Напрямок роботи 6
Історико-культурний, курортний та туристичний район Слайд 25 Стратегічна ціль:
Розвиток та популяризація історико-культурного надбання Оперативна цільРезультати
Сприяння розвитку та популяризації народного мистецтва і національних традицій 1. Проведення Регіонального фестивалю національних культур "Інтер-фольк” в курортній зоні 2. Створення районного центру Національних культур на базі Комунального закладу "Приазовський районний Краєзнавчий музей” 3. Створення районного клубу носіїв та збирачів фольклору "Фольклорне намисто”. 4. Видання другої частини збірки "Фольклорна спадщина нащадків” з надбання Приазовських носів фольклорі.
Естетичне виховання громадян, зокрема дітей та юнацтва 1. Проведення районного фестивалю молодіжної, юнацької та дитячої творчості "Океан творчості” 2. Проведення районного конкурсу серед учнів Музичних шкіл району "Найкращій виконавець” 3. Проведення районного фестивалю танців
Посилення інформаційної функції бібліотек, формування фондів бібліотек 1. Участь в обласної благодійної акції "Бібліотекам – суспільну підтримку”, розширення кола спонсорів привернення увагу до проблем бібліотек, в частині поновлення книжкового фонду та матеріальної бази. 2. Прийняття районної програми розвитку культури Приазовського району на 2011-2012 рр.
Слайд 26 Оперативна ціль Результати
Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури 1. Прийняття районної Програми охорони земель історико-культурного призначення Приазовського району на 2011-2014 рр. 2. Забезпечення особливого режиму використання земель історико-культурного призначення, належного їх обліку та збереження 3. Створення районного реєстру об'єктів археології
Турбота про творчий потенціал галузі та соціальна підтримка працівників культури 1. Виплата районних премій з метою відзначення кращих працівників культури і мистецтва. 2. Клопотання перед управлінням культури і туризму облдержадміністрації щодо влучення обласних премій Працівникам культури району
Зміцнення матеріально-технічної бази та здійснення модернізації установ культури1. Проведення ремонтних робіт в будівлях комунальних закладів "Приазовський районний будинок культури”, "Нововасилівська дитяча музична школа” 2. Здійснення капітального ремонту приміщення Дунаївського сільського будинку культури
 
Слайд 27 Оперативна цільРезультати
Формування ринку попиту на внутрішній туристично-рекреаційний та курортний продукт 1. Прийняття районної програми розвитку рекраційно-курортного комплексу та туризму в Приазовському районі на 2011-2015 рр., з метою підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичному ринку, створення умов для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку курортних територій району, вирішення нагальних питань розвитку приморських та рекреаційних територій, створення сприятливих умов для розвитку перспективних тематичних напрямів туризму, зокрема, екологічному, мистецькому, сільському, етнокультурному тощо та участь в Міжрегіональних та Всеукраїнських виставках . 2.Реалізація місцевого маршрут "Приазовська Албанія”, який включено до обласної програми туристичних турів до Євро-2012 3. Подальший розвиток 5-ти існуючих внутрішніх туристичних маршрутів
Просування місцевих брендів „Приазов‘є туристичне”, „Приазов‘є курортне” та „Приазов‘є мистецьке”
За ініціативою Приазовською деравноїадміністрації на базі районного краєзнавчого музею створено перший в області Районний центр національних культур . Його мета – збереження та відродження історії етносу і автентичної культури народів які мешкають на території приазовського району. Відродження національних обрядів та ремеслів через організацію районних свят та фестивалів національних культур, участь в обласних і міжнародних фестивалях національних культур проведені установчі збори з метою відкриття Центру національних культур. Підготовлено установчі документи і зареєстровано Центр управління юстиції. Розроблено план роботи центру національних культур на 2011 рік 14-15 квітня 2011 року спеціаліст краєзнавчого музею і господарі зелених садиб «Гніздо лелеки» Юрко Кривокрисенко і «Албанська садиба» Н. Тимошенко прийняли участь в 9 –й Міжрегіональній спеціалізованій туристичній виставці «Відпочинок Туризм. Курорт – 2011» у місті Запоріжжя з метою представлення історико культурного та туритично-реакраційного потенціалу нашої території.
 
Слайд 28 Напрямок роботи 7
Розвиток малого та середнього бізнесу, створення робочих місць
 
Слайд 29 Стратегічна ціль:
Створити сприятливі умови для розвитку малого й середнього бізнесу Оперативна ціль Результати
Покращити знання і вміння державних службовців Приазовської райдержадміністрації щодо розробки, координації реалізації політики надання дозвільних та інших адміністративних послугахРозроблені методичні рекомендації щодо формування стандартів надання дозвільних та інших адміністративних послуг з метою покращення спроможності Приазовської райдержадміністрації в їх надані
Аналіз кращого досвіду діяльності дозвільних центрів та роботи державних адміністраторів для спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру та скорочення часових витрат з боку суб’єктів господарювання для їх отримання Створення найкращого дозвільного центру в райдержадміністрації
Підвищення позитивного іміджу підприємців району та виявлення кращих професіоналів сфери підприємництва Нагородження та відзначення кращих підприємців району, проведення урочистого святкування "Дня підприємця”
Слайд 30 Оперативна цільРезультати
Активізувати співпрацю з суб’єктами малого й середнього бізнесуЗапроваджено системний діалог влади та бізнесу, визначені проблемні питання, що потребують негайного вирішення
Інформаційно-методично забезпечити розвиток малого й середнього підприємництва в Приазовському районі Поєднані ресурси влади – бізнесу – громади для вирішення проблем району, що зробить їх діяльність відкритою і прозорою
Активізовано партнерство влади та бізнесу, налагоджено партнерські відносини між представниками малого та середнього бізнесу та потенційними партнерами, інвесторами
Підтримка місцевих товаровиробників – суб’єктів малого і середнього бізнесу Популяризація продуктів місцевих товаровиробників з метою підвищення її конкурентоспроможності шляхом проведення ярмарків в районі та залучення місцевих товаровиробників в участі в місцях області
 
Слайд 31 Напрямок роботи 8
Турбота про дітей, молодь, інвалідів, людей похилого віку
 
Слайд 32 Стратегічна ціль: Турбота про дітей Оперативна цільРезультати
Створення належних умов для навчання школярів в ЗОШ та дитячих садках Капітальний ремонт приміщення шляхом заміни віконних блоків на металопластикові в 7-мох ЗОШ району: в Приазовських №1 «Азимут» та № 2 , Гирсівській, Розівській, Олександрівській, Новоспаській, Новокостянтинівській Реконструкцію дитячого садка с. Воскресенка
Забезпечити розвиток інтелектуальних здібностей обдарованих учнів Визначити переможців учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів районного та державного рівнів. Нагородити їх грамотами, дипломами, преміями райдержадміністрації та цінними подарунками.
Забезпечувати подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних закладів з одночасним розвитком їх ресурсного забезпечення Досягнення сучасного ресурсного забезпечення навчально-виховних закладів у районі
Поліпшення виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю, зменшення негативних впливів на них соціального середовища
Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти Продовжити забезпечення шкіл сучасними навчальними комп’ютерними комплексами, ліцензійними навчальними програмами та ін.
Забезпечення спроможності випускників успішно продовжувати безперервну освіту протягом життяОрганізаційно – управлінське забезпечення проходження випускниками шкіл зовнішнього незалежного оцінювання
Слайд 33 Стратегічна ціль: Турбота про дітей Оперативна цільРезультати
Реалізація природного права дитини на виховання в сімейному оточенні Реалізація природного права дитини на виховання в сімейному оточенні
Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Збільшення частки усиновлених дітей, кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
 
Слайд 34 Стратегічна ціль:
Турбота про дітей, молодь, інвалідів, людей похилого віку Оперативна ціль Результати
Створення оптимальних умов для організації оздоровлення та відпочинку дітей, у т.ч. з обмеженими фізичними можливостями 1. Проведення державної атестації дитячих оздоровчих закладів 2. Внесення відомостей про дитячих оздоровчих закладів до Державного реєстру 3. Збільшення фінансування оздоровчої кампанії
Створення умов для нормального фізичного і психологічного розвитку дітей, рівних можливостей для жінок і чоловіків1. Збільшення сімей, які пройшли навчання в рамках Школи сім'ї 2. Збільшення кандидатів в прийомні батьки (опікуни) з метою створення сім'ї
Створення сприятливих умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей молоді, реалізації їх особистісного потенціалу 1. Залучення людей до участі у творчих та інтелектуальних заходах з метою розвитку інтелектуального та особистісного потенціалу молоді 2. Збільшення кількості тимчасово працевлаштованої молоді через систему Районного центру зайнятості для молоді
Слайд 35 Оперативна цільРезультати
Забезпечення доступності житла для молоді Видача кредитів молоді та сім'ям з КУ "Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” Запорізької обласної ради. З районного бюджету заплановано виділити 77,0 тис. грн.
Створити сприятливі умови для занять фізичною культурою та спортом 1. Реалізація цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Приазовському районі на 2007-2011рр. 2. Залучення широких верст населення до зайняті фізичною культурою та спортом 3. Збільшення представництва спортсменів району у збірних командах області 4. Збільшення забезпеченості населення району спортивними спорудами у відповідності з соціальними нормативами 5. Завершення будівництва стадіону сел. Приазовське
 
Слайд 36 Стратегічна ціль:
Підвищити рівень надання медичної допомоги дітям, інвалідам, особам похилого віку Оперативна ціль Результати
Поліпшити медичне обслуговування вагітних, роділль та новонародженихРеалізація районної програми "Репродуктивне здоров'я нації” на період до 2015 року
Поліпшити медичне обслуговування інвалідів, осіб похилого віку 1. Забезпечення функціонування в Нововасилівській РЛ та Приазовській ЦРЛ 4-х спеціалізованих палат для ветеранів війни 2. Надання пільгових медикаментів для ветеранів війни
1. Для поліпшення обслуговування вагітних, роділль та новонароджених в Приазовському районі рішенням сесії Приазовської районної ради №15 від 16 квітня 2008 року було затверджено районну програму «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. В 2011 році кошти на виконання цієї програми не виділялись.
 
2. В відділеннях стаціонару функціонують 3 спеціалізовані палати для ветеранів війни. В 1 кварталі 2011 року в стаціонарі проліковано 3 ветерана війни, проведено 41 л/день. Вартість л/дня по медикаментам для ветеранів – 16,37 грн. Вартість л/дня по харчуванню для ветеранів – 14,06 грн. За 1 квартал для ветеранів війни надано пільгових медикаментів на суму 1597грн.
 
Слайд 37
 
Напрямок роботи 9
Патріотичне виховання молоді, шефська допомога армії
 
Слайд 38 Стратегічна ціль:
Патріотичне виховання молоді, шефська допомога армії Оперативна цільРезультати
Підвищити рівень патріотизму молоді через впровадження системного підходу щодо організації патріотичного виховання молоді та надання шефської допомоги армії 1. Розробити району програму на 2011-2015 рр. по наданню шефської допомоги військовій частині А4414 Військово-морських сил України та прикордонному відділу "Приазовськ” Бердянського Державного прикордонного загону 2. Для військової частини А4414 Військово морських сил України придбати комп'ютер, принтер, 100 літрів фарби, спортивні м'ячі, а також підготовити і створити буклети про Приазовський район, загальна сума заходу 7,7 тис. грн. 3. Проведення святкування "Дня захисника вітчизни” в домі культури, залучення 16 шкіл району та відправити продукти харчування військовослужбовцям до військової частини з приводу святкування
Слайд 39 Напрямок роботи 8
Турбота про дітей, молодь, інвалідів, людей похилого віку
 
Слайд 40 Схема взаємодії з громадськістю РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯТЕЛЬНОСТІ РДА
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ РДА
УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗМІГРОМАДСКІСТЬ
РЕГУЛЯРНИЙ МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ