Районна програма забезпечення містобудівною документацією

Про районну програму забезпечення містобудівною документацією населених
пунктів та територій Приазовського району на 2012 - 2020 роки
 
     Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2,7,8,10,14,16,17,18,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою своєчасного забезпечення населених пунктів та територій району містобудівною документацією, Приазовська районна рада ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити районну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Приазовського району на 2012 - 2020 роки (далі – Програма), що додається.
 
2. Рекомендувати селищним та сільським радам розробити Програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій та затвердити їх в установленому порядку. 3. Районній державній адміністрації інформувати районну раду щороку до 20 січня про хід виконання Програми.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, АПК та розвитку підприємництва і постійну комісію з питань будівництва, архітектури, комунального господарства, комунальної власності та приватизації.
 
Голова ради В.П.Шершнєв
 
 
Проект підготовлений: Відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації Начальник відділу В.К.Іванов Аркуш погодження додається.
 
Характеристика програми
1. Назва: Районна програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Приазовського району на 2012- 2020 роки.
2. Підстава для розроблення: Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України».
3. Ініціатор – головний замовник: Приазовська районна державна адміністрація. 4. Розробник: Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Приазовської районної державної адміністрації. 5. Мета: своєчасне забезпечення населених пунктів та територій району містобудівною документацією. 6. Початок: 2012 рік, закінчення - 2020 рік. 7. Етапи виконання: 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік. 8. Загальні обсяги фінансування: 1226.909 тис.грн. – видатки районного бюджету; 2014.675 тис.грн. – видатки селищних та сільських рад. 9. Очікувані результати виконання: виконання програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні. 10. Контроль за виконанням: постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, АПК та розвитку підприємництва і постійна комісія з питань будівництва, архітектури, комунального господарства, комунальної власності та приватизації.
Начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування та архітектури райдержадміністрації , головний архітектор району
В.К.Іванов
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
рішення районної ради ________________№_____

Районна програма
забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій
Приазовського району на 2012- 2020 роки. сел. Приазовське 2012 рік
 
2 Зміст № розділуНазва розділуСтор.
І.Вступ3
ІІ.Загальні положення3
ІІІ.Сучасний стан проблеми4
ІV.Мета та завдання програми6
V.Фінансове забезпечення програми7
VІ.Очікувана ефективність виконання програми7
VІІ.Орієнтовна вартість робіт по районній програмі забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Приазовського району на 2012- 2020 роки7
VІІІ.Пояснення до таблиці9
3
І. ВСТУП
 
В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць. Програма покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку селищ і сіл, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів. Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації (схеми планування території району, генеральних планів селищних та сільських поселень) Приазовського району до 2020 року. Програму складено на підставі та відповідно до вимог Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України». ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Визначення термінів. У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні: - територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами і ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами; - містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій; - схема планування території – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин; - генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту; - планування територій – процес регулювання використання територій, яке полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень. Планування територій здійснюється відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Планування територій здійснюється на загальнодержавному та регіональному рівнях. 4 Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації. ІІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ На цей час стан забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій в районі залишається незадовільним. Переважна більшість її розроблена понад 20-30 років тому, тобто потребує коригування або нового розроблення.
Станом на 01.01.2012 року в Приазовському районі стан містобудівної документації виглядає таким чином:
 
Найменування населеного пунктуДата затвердження генплануІнститут розробник генплануТермін дії генплану
1234
Ботіївська с/р
с. Ботієве1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Строганівка1970«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Бабанівкане розроблявся
Олександрівська с/р
с. Олександрівка1980«Запорожгражданпроект»20 років
с. Нечкіно1980«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ20 років
Ганнівська с/р
с. Ганнівка1970«Укргорстройпроект» м. Київ25 років
с. Миколаївка1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Прудентовене розроблявся
Примпосадська
с. Приморський Посадне розроблявся
Новокосьтянтинівська
с. Новокостянтинівка1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Ігорівка1980«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ20 років
Дунаївська
с. Дунаївка1963«Облмежколхозпроект» м. Запоріжжя25 років
с. Вікторівка1980«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ25 років
Богданівська
с. Богданівка1967«Облмежколхозпроект» м. Запоріжжя25 років
с. Степанівка-ІІ1967«Облмежколхозпроект» м. Запоріжжя25 років
Володимирівська с/р
с. Володимирівка1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
Дмитрівська с/р
с. Дмитрівка1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
5 1234
Чкалівська с/р
с. Чкалове1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
Надеждинська с/р
с. Надеждине1968«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Волна1980«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ20 років
Шевченківська с/р
с. Шевченко1967«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Петрівкане розроблявся
Георгіївська с/р
с. Георгіївка1971«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
Приазовська сел/р
сел. Приазовське1987«Укргорстройпроект» м. Харків20 років
с. Новоіванівкане розроблявся
с. Гамівка1972«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Білорічанське1979«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ25 років
с. Таврійське1972«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Вишенве1972«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
Нововасилівська сел/р
сел. Нововасилівка1969«Харьковгиинтиз» Запорізький від.25 років
с. Новоолександрівка1980«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ20 років
с. Південне1980«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ20 років
с. Жовтневе1975«Укрземпроект» м. Київ25 років
Степанівська Перша с/р
с. Степанівка Перша1966«Облмежколхозпроект» м. Запоріжжя25 років
с. Миронівкане розроблявся
Беседівська с/р
с. Ганно-Опанлинка1970«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Беседівкане розроблявся
Воскресенська с/р
с. Воскресенка1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Новомиколаївка1975«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Іванівкане розроблявся
Гірсівська с/р
с. Гірсівка1978«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
Добрівська с/р
с. Добрівка1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
с. Новопокровка1980«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ25 років
Дівнинська с/р
с. Дівнинське1968«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
Федорівська с/р
с. Федорівка1969«Укргорстройпроект» Запорізька філія25 років
Розівська с/р
с. Розівка1974«Укрземпроект» м. Київ25 років
с. Калинівкане розроблявся
6 1234
Новоспаська с/р
с. Новоспаське1973«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ25 років
с. Оріхівка1965«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ25 років
с. Марянівка1984«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ20 років
с. Громівкане розроблявся
Маківська с/р
с. Маківка1973«УкрНИИгипросельхоз» м. Київ25 років


Більша частина містобудівної документації не збереглася, а та що наявна не в повному обсязі і не відповідає вимогам сучасності. ІV. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ Основна мета Програми – своєчасне забезпечення населених пунктів та територій району містобудівною документацією, завданнями якої є: - обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій; - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб; - забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів; - визначення і раціональне розташування територій житлової і громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів; - обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; - визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом; - визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; - охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; - регулювання забудови населених пунктів та інших територій. 7
 
V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 
Фінансування робіт з планування території району, населених пунктів та інших частин їх території здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та відповідних бюджетів селищних, сільських рад та інших джерел, не заборонених законом. Фінансування робіт з планування територій може здійснюватися за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, та інших джерел, не заборонених законом. Виділення коштів з обласного та державного бюджету проводиться на умовах співфінансування із місцевими бюджетами (50 відсотків на 50 відсотків) в межах коштів, передбачених Програмою, та в межах наявних фінансових ресурсів. У разі виділення коштів з державного або обласного бюджетів видатки на фінансове забезпечення Програми будуть відповідно відкориговані. Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у районному бюджеті на відповідний бюджетний період. Визначити головним розпорядником коштів, передбачених на виконання Програми районну державну адміністрацію.
 
VІ. ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Виконання програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.
 
VІІ. ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ РОБІТ ПО РАЙОННІЙ ПРОГРАМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ТЕРИТОРІЙ ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 - 2020 РОКИ (тис.грн.)
 
№ п/пМістобудівна документаціяОрієнтовна вартість проектно-вишукувальних робіт (тис. грн. на 2012 р.)Рік розробленняДжерело фінансування
12345
1Ботіївська с/р125.117 Сільський бюджет
с. Ботієве83.8282012
с. Строганівка41.3432012
с. Бабанівка*
8
12345
2Олександрівська с/р 99.430 Сільський бюджет
с. Олександрівка99.4302015
с. Нечкіно*
3Ганнівська с/р126.049 Сільський бюджет
с. Ганнівка45.5872017
с. Миколаївка46.6042018
с. Прудентове33.8582016
4Приморсько-Посадська с/р41.773 Сільський бюджет
с. Приморський Посад41.7732012
5Новокостянтинівська с/р70.132 Сільський бюджет
с. Новокостянтинівка54.5572015
с. Ігорівка15.5752015
6Дунаївська с/р47.585 Сільський бюджет
с. Дунаївка47.5852014
с. Вікторівка*
7Богданівська с/р108.418 Сільський бюджет
с. Богданівка54.1612014
с. Степанівка-ІІ54.2572015
8Володимирівська с/р45.254 Сільський бюджет
с. Володимирівка45.2542016
9Дмитрівська с/р42.668 Сільський бюджет
с. Дмитрівка42.6682019
10Чкалівська с/р60.693 Сільський бюджет
с. Чкалове60.6932014
11Надеждинська с/р49.567 Сільський бюджет
с. Надеждине49.5672013
с. Волна*
12Шевченківська с/р32.516 Сільський бюджет
с. Шевченко32.5162018
с. Петрівка*
13Георгіївська с/р38.565 Сільський бюджет
с. Георгіївка38.5652019
14Приазовська сел/р275.721 Селищний бюджет
сел. Приазовське199.6452015-2016
с. Новоіванівка28.3722018
с. Гамівка28.2802017
с. Білорічанське*
с. Таврійське19.4242019
с. Вишенве*
15Нововасилівська сел/р172.838 Селищний бюджет
сел. Нововасилівка128.3352014
с. Новоолександрівка44.5032015
с. Південне*
с. Жовтневе*
16Степанівська Перша с/р 105.732 Сільський бюджет
с. Степанівка Перша81.5732013
с. Миронівка24.1592012
9 12345
17Беседівська с/р54.166 Сільський бюджет
с. Ганно-Опанлинка33.0802016
с. Беседівка21.0862019
18Воскресенська с/р102.334 Сільський бюджет
с. Воскресенка56.5712018
с. Новомиколаївка45.7632020
с. Іванівка*
19 Гірсівська с/р73.702 Сільський бюджет
с. Гірсівка73.7022014
20Добрівська с/р56.853 Сільський бюджет
с. Добрівка35.5332014
с. Новопокровка21.3202015
21Дівнинська с/р48.570 Сільський бюджет
с. Дівнинське48.5702016
22Федорівська с/р40.967 Сільський бюджет
с. Федорівка40.9672017
23Розівська с/р39.460 Сільський бюджет
с. Розівка39.4602019
с. Калинівка*
24Новоспаська с/р124.441 Сільський бюджет
с. Новоспаське53.7402016
с. Оріхівка34.4082018
с. Марянівка36.293
с. Громівка*
25Маківська с/р32.124 Сільський бюджет
с. Маківка32.1242020
Разом по сільських та селищних радах2014.675
 
Схема планування території Приазовського району
1226.909 Державний бюджет Обласний бюджет Районний бюджет
Разом із схемою районного планування
3241.584
* - неперспективний розвиток села
VІІІ. ПОЯСНЕННЯ ДО ТАБЛИЦІ
 
Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку встановлюється проектною установою та замовником з урахуванням всіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях тощо населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації. 10 Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках: - внесення змін в адміністративно-територіальний устрій району; - зміни меж населених пунктів; - зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно- вишукувальних робіт; - впливом зовнішніх факторів (змінами в законодавстві, економічних та соціальних умов тощо).
 
скачати Программу у Word