Основні завдання і функції управління

Основними завданнями Управління є:

     1)  облік  платників  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

     2) збір  та  ведення  обліку  надходжень  від  сплати єдиного внеску на  загальнообов'язкове  державне   соціальне   страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

     3) призначення  (перерахунок)  пенсій,  щомісячного довічного утримання суддям у  відставці  та  підготовка  документів  для  їх виплати;

     4) забезпечення своєчасного і в повному  обсязі  фінансування та  виплати  пенсій,  допомоги  на поховання та інших виплат,  які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів  Фонду  та інших джерел, визначених законодавством;

     5) ефективне та  цільове  використання  коштів  Фонду,  інших коштів,  призначених  для  виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання  суддям  у  відставці,  удосконалення  методів фінансового   планування,   звітності   та   системи  контролю  за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

     6)  забезпечення  функціонування  в районі Державного реєстру  загальнообов'язкового  державного соціального страхування. 

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:


     1) забезпечує    додержання    підприємствами,    установами, організаціями  та  громадянами  актів  законодавства  про пенсійне забезпечення;

     2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі,  у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

     3) здійснює реєстрацію та веде облік платників єдиного внеску та  збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження  єдиного  внеску,  сум  фінансових  санкцій  страхових внесків та інших платежів до Фонду;

     4) забезпечує  ведення  бухгалтерського  обліку  з  виконання бюджету,  кошторису видатків  на  утримання  Управління  Фонду  та своєчасно  складає  і  в  установленому  порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;

     5)  контролює  дотримання  платниками  єдиного  внеску  вимог законодавства   про   збір   та  ведення  обліку  єдиного  внеску, надходження  страхових  внесків  та  інших  платежів  до Фонду від підприємств,   установ,   організацій   та   громадян,   збирає  у встановленому  порядку  відповідну звітність, проводить планові та позапланові  перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та  інших  документів  щодо  правильності  нарахування  та  сплати страхових  внесків,  єдиного  внеску,  призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці   та   інших   виплат,   які  згідно  із  законодавством здійснюються  за  рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством,    цільового    використання    коштів   Фонду   в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

     6) призначає  (здійснює  перерахунок)  і   виплачує   пенсії, щомісячне  довічне грошове утримання суддям у відставці,  допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

     7)  забезпечує ведення Державного реєстру, своєчасне внесення відомостей до нього, контроль за достовірністю відомостей, поданих до Державного реєстру, та автоматизовану обробку інформації;

     8) надає застрахованим особам інформацію,  що міститься на їх персональних облікових картках у Державному реєстрі;

     9)  проводить  за  вимогою  платників єдиного внеску звірення сум нарахування та сплати єдиного внеску, страхових внесків;

     10) проводить       у       межах      своїх      повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу    серед    населення,    надає платникам   єдиного  внеску  консультації  з  питань  застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснює їхні права і обов'язки;

     11) інформує громадськість про свою діяльність;

     12) узагальнює  та  аналізує  результати  роботи  Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;

     13) взаємодіє  з  місцевими  органами  виконавчої  влади   та органами   місцевого   самоврядування,  правоохоронними  органами, підприємствами,  установами та організаціями з  питань  діяльності Фонду;

     14) організовує   професійну   підготовку    та    підвищення кваліфікації  кадрів,  узагальнює  та  поширює прогресивні форми і методи роботи;

     15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Фонд Президентом України.

 

     Управління з метою організації своєї діяльності:

     1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції  і контроль за їх здійсненням в Управлінні;

     2) у межах своєї компетенції розглядає  звернення,  заяви  та скарги  підприємств,  установ,  організацій  і  громадян  з питань діяльності Фонду,  виявляє та усуває  причини,  що  призводять  до подання громадянами скарг;

     3) забезпечує доступ до публічної інформації,  що перебуває у володінні Управління;

     4) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію  державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

     5) забезпечує у межах своїх повноважень виконання  завдань  з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

     6) організовує роботу з укомплектування,  зберігання,  обліку та використання архівних документів.