Запобігання проявам корупції

НАКАЗ

«07» березня 2012 р.                   с. Приазовське                                   № 3/01-39

 

Про затвердження внутрішнього

Плану заходів щодо попередження

та профілактики корупційних правопорушень

в Приазовському районному  управлінні юстиції 

Запорізької області на 2012 рік

 

На виконання пп. 5 п. 1 розділу III і заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року              № 1240, наказу Міністерства юстиції України від 27.02.2012 року № 330/5                 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, на 2012 рік» та з метою профілактики та попередження корупційних правопорушень в Приазовському районному управлінні юстиції  Запорізької області

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити внутрішній План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Приазовському районному управлінні юстиції  Запорізької області на 2012 рік (далі – План заходів), що додається.

 

2.     Заступнику начальника Приазовського районного управління юстиції – начальнику відділу   державної виконавчої служби, начальнику реєстраційної служби,  начальнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану Приазовського районного управляння юстиції  Запорізької області забезпечити в межах компетенції виконання завдань передбачених внутрішнім Планом заходів на 2012 рік.

 

     3. Надавати інформацію про виконання внутрішнього Плану заходів до відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Запорізькій області відповідно до визначених термінів та здійснювати моніторинг виконання Плану заходів за I півріччя до 15 червня та за рік до 15 грудня 2012 року.

 

       4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                     С.М.Нарбеков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Приазовського районного  управління юстиції 

Запорізької області

07.03.2012  №   3/01-39

 

ВНУТРІШНІЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

                 щодо попередження та профілактики корупційних

правопорушень в Приазовському районному управлінні юстиції  Запорізької області на 2012 рік

 

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями апарату Головного управління юстиції у Запорізькій області та територіальних органів юстиції покладених на них обов’язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

 Нарбеков С.М.

 

 Протягом року

 

         2. Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб відповідно в апараті Міністерства, територіальних органах юстиції та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

                                                                Протягом року

 

 3. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу»  та «Про засади запобігання і протидії корупції».  

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

                                                                Протягом року

 

4. Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру .

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

                                                                До 01  квітня 2012 року

 

5. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб в апараті Головного управління юстиції у Запорізькій області,  територіальних органах та установах  юстиції Запорізької області.

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

                                                                Протягом року

 

6.        Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян через журнал відгуків та пропозицій і телефонну «лінію довіри», та здійснювати заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурного підрозділу головного управління юстиції, до якого надійшли такі пропозиції.

 

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

                                                               Протягом року

 

   10. Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення працівниками апарату Головного управління юстиції та територіальних органів та установ юстиції Запорізької області Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що надходять від громадян через журнал відгуків та пропозицій, телефонну «лінію довіри» та на електронну адресу для отримання повідомлень про випадки корупції в органах юстиції. Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями, про що повідомити Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя.

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

Щоквартально на 1 число останнього місяця відповідного кварталу

 

11. Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

Постійно

 

13.  Забезпечити інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та заходи, що вживаються щодо зменшення рівня корупції.

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

Постійно, не рідше одного разу у

 

квартал

 

         19. Забезпечити розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції  в апараті Приазовського районного управління Запорізької області.

Нарбеков С.М.

 

До 15 лютого 2012 року

 

         20. Забезпечити своєчасне подання до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя аналітичної інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства, внутрішнього плану та Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, на 2012 рік для подальшого узагальнення.

Нарбеков С.М.

Лапін О.А.

Метихатко Н.А.

                     До 15 грудня 2012 року