Інформаційно-роз’яснювальна робота управління

         Інформування населення в управлінні починається з розміщення в Громадській приймальні, яка розташована на першому поверсі управління, тематичних стендів з питань пенсійного забезпечення, правових аспектів пенсійної реформи, з інформацією про банківські установи, де громадяни мають можливість одержувати пенсію. Згідно затвердженого графіку спеціалісти управління щодня чергують у Громадській приймальні та надають всі необхідні роз’яснення громадян, які звертаються до управління з різних питань. 

     В управлінні докладається чимало зусиль, щоб зберегти стабільну, спокійну доброзичливу атмосферу прийому сотень пенсіонерів. У 2007 році управлінням взято участь в районному огляді-конкурсі на кращу організацію роботи громадської приймальні та нагороджено грамотою районної міжвідомчої методично-координаційної Ради за перемогу в цьому конкурсі. В управлінні діють диспетчерська служба управління, „гаряча” та „пряма” телефонні лінії завдяки чому є можливість оперативно вирішувати питання переважної більшості громадян. Піклування про людей похилого віку, їхнє матеріальне благополуччя в старості – важливе завдання пенсійної реформи.

      Донести це до населення в доступній формі є головним в інформаційно-роз’яснювальній роботі управління, в організації якої враховуються особливості різних категорій громадян - суб’єктів інформування: для працездатного населення проводяться зустрічі у трудових колективах; для пенсіонерів – виїзні прийоми та зустрічі за місцем проживання громадян; для учнівської та студентської молоді систематично проводяться „Дні відкритих дверей”; для страхувальників – семінари-практикуми тощо. В управлінні постійно вживаються заходи для поліпшення роботи зі зверненнями громадян шляхом розширення доступу застрахованих осіб і пенсіонерів до персональних даних у системі персоніфікованого обліку.

      В управлінні встановлено інформаційний кіоск, за допомогою якого відвідувачам управління надана можливість отримувати безліч інформації про те, які документи необхідні для призначення пенсії – за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника; ознайомитися із графіками прийому громадян тощо. Ті громадяни, які працюють і сплачують внески у Пенсійний фонд, можуть дізнатися в кіоску за допомогою картки - страхового свідоцтва про свої відрахування у Фонд та про трудовий стаж. Цей кіоск, як зразок новітніх технологій, насамперед потрібен людям, аби полегшити їм життя: позбутися черг, зайвих паперів

         З метою удосконалення методів роботи управління, вивчення громадської думки щодо діяльності спеціалістів, запроваджено анкетування відвідувачів. Для цього в Громадській приймальні управління була розміщена скриня для анкет, постійно проводиться робота по вивченню та узагальненню цих матеріалів, при цьому особлива увага приділяється відслідковуванню фактів неякісного розгляду звернень громадян та порушень етики державного службовця. Зараз в управлінні проводиться анкетування платників з метою вивчення громадської думки щодо ефективності дії системи збору та сплати єдиного внеску.

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

Право на  добровільну участь визначене ст. 12 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ».

 

Категорії осіб, які можуть брати добровільну участь в обов'язковій системі пенсійного страхування :

 

- Громадяни України, що постійно проживають або працюють за межами України;

- Іноземці і особи без громадянства, що постійно проживають або працюють на території України.

- Студенти.

- Інші непрацюючі особи, що досягли 16-річного віку та  одержують дохід від діяльності, не забороненої законодавством.

 

Умови добровільної участі в обов'язковій системі пенсійного страхування :

 

- Особи, які мають бажання взяти добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, повинні укласти відповідний договір, типова форма якого затверджується Пенсійним фондом України.

- Особа саме для себе визначає розмір страхового внеску, але сума сплачених внесків за кожен місяць не може бути менше за мінімальний страховий внесок.

- Визначення сум страхових внесків за минулі періоди проводитиметься виходячи з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу), на які нараховуються страхові внески.

- Сплачувати страхові внески потрібно буде в терміни, визначені договором, але не рідше за один раз на квартал.

- Договором може передбачатися одноразова сплата страхових внесків за попередні періоди.

- Термін добровільної участі особи в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування не може бути менше за один рік.

- Добровільну участь можна брати як в солідарній, так з часом і в накопичувальній системі пенсійного страхування або одночасно в обох системах.

 

Куди необхідно звернутися для укладення договору про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування ?

     Особи,які мають бажання взяти добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, повинні звернутися в територіальний орган Пенсійного фонду по місцю мешкання, надати наступні документи:

-          заява про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування по встановленій формі;

-          завірені копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки і документа, що засвідчує особу.

 

              Добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування дозволить таким особам зберегти повний страховий стаж і збільшити майбутній розмір пенсії.

           

З питань укладення договорів про добровільне страхування можна звернутися в кабінет № 9 управління Пенсійного фонду України в Приазовському районі, консультації за телефонами: 2-28-54, 2-24-78.