Діяльність управління


Основні показники роботи управління за 9 місяців 2012 року
   

Робота управління протягом 9 місяців 2012 року була зосереджена на виконанні планових показників з наповнення бюджету Пенсійного фонду  в районі, своєчасному перерахування та виплату пенсій, виконання заходів, передбачених програмою Уряду щодо економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Протягом 9 місяців поточного року при доведеному плані власних надходжень у сумі 29414,44 тис.грн. фактично  мобілізовано 28762,66  тис.грн. або 97,8% (-651,78 тис.грн.)  від планових призначень та 112,54% (+3204,08 тис.грн.) в порівнянні  з аналогічним періодом минулого року.

З усіх джерел фінансування, до бюджету Пенсійного фонду, що формується на території Приазовського району, надійшло коштів в сумі     41191,08  тис.грн.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги з бюджету Пенсійного фонду  за 9 місяців 2012 року склали 87056,10 тис.грн., що зросли у порівнянні з відповідним періодом 2011 року на  7790,63  тис.грн., або на 9,8%. Забезпеченість на виплату пенсій та грошової допомоги власними коштами за 9 місяців 2012 року склала  33%.

Забезпечено неухильне дотримання законодавства при призначенні та перерахунках пенсій та впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя пенсіонерів району. Протягом  9 місяців 2012 року призначено 260 пенсійних справ та проведено 271 індивідуальний перерахунок  пенсій.    

Своєчасно проведено 8 масових перерахунків пенсій, в тому числі 4 відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Внаслідок проведених перерахунків середній розмір пенсії збільшився у порівнянні з початком року (1034,17 грн.) на 152,09 грн. або на 15% і за станом на 01.10.2012 року складає 1186,26 грн.

З метою наповнення районного бюджету Пенсійного фонду власними коштами, працівники управління працюють в режимі посиленого контролю за сплатою єдиного внеску та погашенням заборгованості. Зокрема, було активізовано співпрацю із соціальними партнерами, правоохоронними органами, Державною виконавчою службою, податковою інспекцією та органами місцевої виконавчої влади. Проведена кропітка робота з платниками району  дала свої результати та сприяла зменшенню заборгованості. Керівники підприємств, установ, організацій стали більш відповідально ставитись до забезпечення своєчасної сплати поточних обов’язкових платежів до Пенсійного фонду.

Станом на 01.10.2012 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна сума заборгованості по єдиному внеску зменшилася на 50% і складає 37,9 тис.грн., яка рахується за економічно активними платниками. Заборгованість з відшкодування пільгових пенсій в районі та по страховим внескам відсутня.

Слід зазначити, що в районі відсутня заборгованість по бюджетним установам, комунальним  та сільськогосподарським підприємствам.

Станом на 01.10.2012 року  в районі взагалі відсутня заборгованість по заробітній платі.

Вся сума заборгованості в районі охоплена заходами примусового стягнення, тобто всі матеріали щодо боржників Фонду перебувають в Державній виконавчій службі та в прокуратурі.

Розпорядженням голови облдержадміністрації № 264 від 07.06.2012 року «Про стан розрахунків підприємств області з Пенсійним фондом України та погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску» управлінню Пенсійного фонду України в Приазовському районі доведено завдання з погашення заборгованості у сумі 43,0 тис.грн., яке станом на 01.10.2012 року вже виконано на 92,8% (39,9 тис.грн.).

Протягом 9 місяців 2012 року до порушників платіжної дисципліни управлінням застосовано 43 рішення на фінансові санкції та пеню на суму 36,7 тис.грн по страховим внескам та 329 рішень на фінансові санкції та пеню на суму 44,7 тис.грн. по єдиному внеску.

Протягом  9 місяців 2012 року всього проведено 54 перевірки  платників єдиного внеску з питань повноти нарахування та своєчасності розрахунків по платежах до Пенсійного фонду та достовірності формування та подання відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.  За результатами проведених перевірок  порушення встановлені у 22 або у 40,7%  платників, в тому числі у 13 юридичних осіб та 9 у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Організація роботи по своєчасному та об'єктивному розгляду звернень громадян, задоволенню їх законних прав та інтересів є одним із пріоритетних напрямків в роботі управління та знаходиться на постійному контролі у керівництва управління.

Протягом звітного періоду до управління надійшло 52 звернення громадян,  що в 3,8 рази менше ніж надійшло в аналогічному періоді 2011 року. Із загальної кількості звернень – 46 звернень надійшло до керівництва управління під час особистих та виїзних прийомів громадян та 6 звернень надійшли в письмовому вигляді особисто від заявників, що у 13 разів менше ніж надійшло письмових звернень протягом 9 місяців 2011 року.

 

 

Діяльність управління у сфері запобігання і протидії корупції

   

      Виконання вимог законів України "Про державну службу”, "Про засади запобігання і протидії корупції” та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру перебувають на постійному контролі керівництва управління Фонду в районі.

На інформаційних стендах розташована інформація щодо найменування установи, поштової адреси, номерів телефонів, інформація про посадових осіб, яких можна поінформувати про вчинення працівниками управління корупційних правопорушень. Відвідувачі управління мають вільний доступ до нормативно-правових актів з питань протидії корупції, до інформації  про вжиті заходи з запобігання і протидії корупції в управлінні, що представлені наочно та за необхідністю оновлюються.  В постійному режимі в управлінні працює громадська приймальня та телефон "гаряча лінія”.

Вивчається громадська думка щодо діяльності управління через  анкетування відвідувачів з питань якості надання послуг, рівня обслуговування громадян, на предмет вдоволення роботою управління, вчинення працівниками управління дій, несумісних зі званням державного службовця.

     З метою зменшення безпосередніх контактів державних службовців з громадянами, представниками юридичних осіб проводиться роз’яснювальна робота із страхувальниками щодо подання звітності до управління в електронному вигляді за допомогою системи цифрового підпису. У громадській приймальні, на інформаційних стендах розміщено матеріали з актуальних питань пенсійного законодавства, які оновлюються у разі змін, працює електронний інформаційний кіоск. У ЗМІ систематично висвітлюються актуальні питання пенсійного законодавства.

З метою запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів усі держслужбовці ознайомлені з роз’ясненнями Пенсійного фонду України від 27.07.2011 № 15342/13 "Щодо деяких аспектів врегулювання конфлікту інтересів”, від кожного держслужбовця взята письмово інформація щодо роботи близьких осіб. Держслужбовців, які  мають конфлікт інтересів, пов’язаний з роботою близьких осіб, з приватними, майновими інтересами в управлінні немає.

      Проводиться цілеспрямована роз’яснювальна робота серед державних службовців з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів, формування негативного ставлення державних службовців до корупційних проявів. 

       У 2012 році проведено 5 апаратних навчань  державних службовців, під час яких вивчено положення  Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції”, предметно розглянуто питання щодо обмежень, встановлених для осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, питання щодо обмежень, пов’язаних з одержанням подарунків (пожертв). Опрацьовано Закон України "Про правила етичної поведінки”, проведено заняття, на якому висвітлено зміни до Загальних правил поведінки державного службовця, роз’яснювалися рекомендації органів державної влади щодо заповнення декларацій про майно, доходи та витрати.

        Питання запобігання корупції неодноразово розглядалися на виробничих нарадах та зборах трудового колективу. Держслужбовці управління брали участь у тематичних короткотермінових семінарах з питань протидії і запобігання корупції, організованих головним управління Фонду. 

      Усі державні службовці облікового складу організовано подали декларації про доходи, майно,  витрати та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своїх сімей за 2011 рік.

  Під пильною увагою керівництва управління перебуває питання контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, чіткого дотримання фінансової дисципліни.  Запроваджено жорсткий контроль за використанням коштів, призначених на утримання апарату управління, дотриманням лімітів на телефонні розмови та використання електроенергії, періодично аналізуються витрати на адміністративно-господарські цілі. Фактів нецільового використання коштів, випадків порушення штатно-фінансової дисципліни, зловживань, розкрадання, безгосподарності та інших порушень фінансової дисципліни з боку державних службовців управління не встановлено.

  У 2012 році скарги на дії чи бездіяльність працівників управління та письмові звернення щодо порушення держслужбовцями антикорупційного законодавства не надходили. Випадків корупційних діянь не встановлено.

       Діяльність управління Пенсійного фонду України в Приазовському районі здійснюється в межах діючого законодавства, відповідно до якого проводяться системні заходи, направлені на  запобігання і протидію корупції.