Порядок та умови отримання публічної інформації

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ

 

Доступ до публічної інформації про діяльність Пенсійного фонду забезпечується шляхом:

-        оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;

-        розміщення публічної інформації на сторінці управління веб-сайту Приазовської районної державної адміністрації;

-        розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні управління;

-        надання публічної інформації за запитами на інформацію.

Публічна інформація про діяльність Пенсійного фонду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

Доступ до інформації про діяльність Пенсійного фонду обмежується, якщо такі дані законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

За наданням публічної інформації про діяльність управління Пенсійного фонду України в Приазовському районі запитувачам інформації необхідно звернутися до відповідальної особи – головного спеціаліста з діловодства в управлінні  в каб. № 12 або зателефонувати за номером 2-34-63.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм запиту на публічну  інформацію, зразки яких можна отримати у відповідальної особи.  Якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит особисто, його оформлює відповідальна особа управління із зазначенням в запиті свого ім’я, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала.

Запити на інформацію, що надходять до управління, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою у відповідному журналі. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Пенсійним фондом запиту. Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, начальник управління або його заступник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку запитувачу письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

Відповідь на запит надається за підписом начальника управління або його заступника. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Пенсійного фонду, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит. Якщо запитувана інформація про діяльність Пенсійного фонду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.