Роз'яснення

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану

 

Платні послуги надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1019.

Повноваження щодо проведення  державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені Законом України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, відділами державної реєстрації актів здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.

Роз’яснення нареченим їх прав та обов’язків майбутніх подружжя і батьків, порядку державної реєстрації актів цивільного стану  здійснюється працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану безоплатно. Прийом заяви при проведенні державної реєстрації шлюбу в порядку встановленому статтею 33 Сімейного кодексу України, не є платною послугою.

Надання правової допомоги, полягає в наданні консультації та оформленні працівником відділу відповідної заяви (анкети, прохання) щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. Консультації надаються працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану безоплатно в один з робочих днів тижня, встановлений графіком роботи.

Надання платних послуг здійснюється  на бажання та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання ,  вид платної послуги, а також зазначається конкретне питання, з якого фізична особа бажає отримати консультацію. Працівники відділу зобов’язані попередити фізичну особу про вартість послуги.

Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі. Підтвердження оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція) з відміткою банку. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану ведуть Реєстр обліку наданих платних послуг.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита.

Розмір плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських, міськрайонних управлінь юстиції затверджується Головним управлінням юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється з дотриманням вимог встановлених законодавством.

 

 

В.о. начальника відділу державної реєстрації

Актів цивільного стану реєстраційної служби

Приазовського районного управління юстиції

Запорізької області                                В.О.Радіонова


Реєстраційна служба

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 

Послуга: державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

зберегти в форматі (WORD)
ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

Технічна інвентаризація — комплекс робіт з обстеження і обміру об’єкта нерухомого майна з визначенням його фактичної площі та об’єму, проведенням оцінки технічного стану та визначенням його інвентаризаційної вартості, а також виготовленням необхідних технічних документів (інвентаризаційної справи і технічного паспорта) з дотриманням встановлених норм і правил.

Порядок і методика проведення технічної інвентаризації визначені Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України.

Відповідно до положень цієї Інструкції технічну інвентаризацію новозбудованих (реконструйованих) та вже існуючих об’єктів виконують комунальні підприємства — бюро технічної інвентаризації (далі — «БТІ») за рахунок замовників.

Термін виконання робіт з технічної інвентаризації — один місяць.

Примітка: В окремих випадках за наявності відповідних обґрунтувань термін виконання робіт визначається наказом керівника БТІ.

На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційна справа і технічний паспорт, в яких фіксуються технічні характеристики об’єкта нерухомості. У паспорті містяться технічні відомості про приміщення: матеріал стін, перегородок, кількість кімнат, площа, а також вказується інвентаризаційна вартість об’єкта на момент видачі документа тощо. 

- У випадку наявності поточних змін при проведенні поточної інвентаризації замовнику видається новий технічний паспорт. 

- За відсутності поточних змін у технічному паспорті робиться відмітка про відсутність поточних змін на момент обстеження.

Технічний паспорт на квартиру не є правовстановлюючим документом.

Проведення технічної інвентаризації об’єкта нерухомості є обов’язковим

- при укладанні та нотаріальному оформленні договору про відчуження нерухомого майна (для отримання витягу з Реєстру прав на нерухоме майно); 

- при реєстрації права власності на нерухоме майно в БТІ (у разі первинної реєстрації об’єкта або якщо з моменту останньої технічної інвентаризації пройшло більше 1 року).

            Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках: {Абзац  п'ятий  пункту  1.2  розділу  1  в  редакції  Наказу  Міністерства регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального  господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

     перед прийняттям  в  експлуатацію   завершених   будівництвом об'єктів,   у   тому   числі  після  проведення  реконструкції  та капітального  ремонту;  {  Абзац  шостий  пункту  1.2  розділу 1 в редакції  Наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального  господарства  N  658  ( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

     перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об'єкт  незавершеного  будівництва;  {  Абзац  сьомий  пункту  1.2 розділу  1  в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва   та     житлово-комунального    господарства   N  658

( z2212-12 ) від 28.12.2012 }

     перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об'єкт  нерухомого  майна,  що  утворився  в  результаті   поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна,  крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання  або  виділення  частки  завершений будівництвом об'єкт приймався  в експлуатацію. { Абзац пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та житлово-комунального   господарства   N   658  (  z2212-12  )  від 28.12.2012 }

            В інших   випадках  технічна  інвентаризація  проводиться  за бажанням замовника. {Абзац пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства  регіонального розвитку,   будівництва    та житлово-комунального   господарства   N   658  (  z2212-12  )  від 28.12.2012 }

Для   проведення   технічної  інвентаризації  об'єктів нерухомого  майна  замовниками  укладаються  договори.  Термін    виконання    робіт   з   технічної   інвентаризації  встановлюється  зазначеним  договором.     Розмір  та  порядок  оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються  у  договорі  за  домовленістю  сторін. 

            За результатами проведення технічної інвентаризації формується інвентаризаційна  справа і ведеться на кожен об'єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в  органі  державної  реєстрації  прав за місцезнаходженням такого об'єкта. Вона запроваджується літерування та нумерація   будинків,  допоміжних  будівель  та  споруд.  Обробка  персональних  даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних

Технічній інвентаризації   підлягають   об'єкти  всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами),  незалежно від того,  побудовані вони за відповідно оформленими документами чи самочинно:  будинки, включаючи прибудови та надбудови, громадські та виробничі будинки, господарські  будівлі  та  споруди,  а  також  вбудовані та окремо розташовані  захисні  споруди.

           Під   час   інвентаризації  повинні  бути  обстежені  основні конструктивні  елементи  будинків: фундаменти, стіни, перегородки, надпідвальні,  міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері,   покрівля;   внутрішнє  і  зовнішнє  опорядження;  системи опалення   та  вентиляції  водопровідно-каналізаційне  обладнання, газове  і  електрообладнання,  ліфти,  сміттєпроводи тощо.   Технічний знос будинків (окремих елементів) можливо визначити тільки у процесі обстеження та оцінки технічного стану конструкцій з  врахуванням  якості  виконання будівельних робіт,  атмосферного впливу,  експлуатаційних  та  інших  чинників.  Під  заповненою  з результатами    обстеження    таблицею    про    технічний    опис (характеристику)  або  опис конструктивних елементів зазначається: "Обстеження   здійснив,   посада,  прізвище,  ініціали  працівника суб'єкта господарювання, який безпосередньо проводив обстеження та оцінку технічного стану конструкцій".      Роботи  з  інвентаризації всіх об'єктів повинні здійснюватися на  замовлення та за обов'язковою участю замовника (замовників), у присутності  якого  (яких) проводиться обстеження, що фіксується в абрисі  чи  ескізі,  з  обов'язковим  підписанням  ним  (ними) цих документів.  При  проведенні  технічної  інвентаризації визначення вартості  об'єктів  виконується  за  бажанням  замовника.   Установлення вартості об'єктів передбачає визначення:

     а) площ і об'ємів будинків, допоміжних будівель та споруд;

     б)   одиниці   виміру   (ціна  одного  кубометра  або  одного квадратного метра будинку, квартири, кімнати, жилого блоку, секції в   гуртожитках,   інших   приміщень)  за  таблицями  збірників  з відповідними  поправками; 

     в) будівельної  та   інвентаризаційної   вартості   будинків, уключаючи   прибудови,  підвали  (цокольні  поверхи,  погреби  під будинками), а також господарські будівлі та споруди.

           Під час    виконання   технічної   інвентаризації   необхідно дотримуватися такої черговості робіт:

     вивчення документів, що  стосуються  інвентаризації;

     виконання обстеження, обмірів, складання схематичних креслень земельних ділянок, будинків, допоміжних будівель та споруд.

            У процесі обстеження та оцінки технічного стану будинків слід керуватися єдиним класифікатором будинків за їх класністю.

           Залежно від  якості  житла та наявного інженерного обладнання наказом Держбуду України від  30.09.98  наказ  N  215  затверджено Єдиний  класифікатор  житлових  будинків,  яким  установлено шість класів будинків.

Наявні основні елементи інженерно-технічного та  спеціального обладнання  захисної  споруди  наносяться  на  план  за  допомогою умовних позначень відповідно до наданого замовником   Акта  комплексної  перевірки  захисної  споруди,  яка проводиться відповідно до  розділу  4  Інструкції  щодо  утримання захисних  споруд  цивільної  оборони  у  мирний час,  затвердженої наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та  у  справах захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи від 09.10.2006  N  653, зареєстрованої   у Міністерстві  юстиції  України 02.11.2006 за N 1180/13054.  Зазначений Акт    має    бути    додано     до     матеріалів інвентаризаційної  справи  захисної споруди.  

             За заявою  замовника  об'єкта  будівництва  для  прийняття  в експлуатацію     закінчених    будівництвом    об'єктів    суб'єкт господарювання,  крім технічного паспорта, виготовляється Довідка щодо показників   на   житловий,  громадський  чи  виробничий  будинок, господарські  будівлі,  захисні  споруди.      Виявлені в установленому порядку самочинно  збудовані будинки або  прибудови  до  будинків,  господарські  будівлі  (прибудови), торговельні,  господарські  кіоски та павільйони, металеві гаражі, підлягають  технічній  інвентаризації з уключенням їх у планові та інші  матеріали.  У  разі  самочинного  будівництва на  оригіналах інвентаризаційної  справи,  технічного  паспорта і копіях планових матеріалів,  що  їх  видають  власникам,  на  вільному від записів місці,  з лицьового боку проставляють штампи встановленого зразка:

Відповідно до пункту 1.4 Інструкцієї про порядок проведення технічної  інвентаризації об’єктів нерухомого майна технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна  проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працюють один  або більше виконавців робіт з технічної інвентаризації, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України.

 

 

Начальник реєстраційної служби

Приазовського районного управління

юстиції Запорізької області                        С.В.Бєляк