Правова рубрика

«Розподіл повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»


З 1 січня 2013 р. функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, переходять до Державної реєстраційної служби України . Відповідно до Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших законодавчих актів України»  розпочато новий підхід до регулювання суспільних відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, який передбачає створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, поєднуючи в собі інформацію про земельні ділянки та об’єкти, які на них знаходяться.

Державна реєстрація прав є обов’язковою. Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та  Закону України Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обмежень"  та інших законодавчих актів України до повноважень реєстраційної служби  віднесено  реєстрація права власності та права користування (сервітут)  на  об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних  ділянках;  права користування (найму, оренди) будівлею  або  іншими  капітальними спорудами,  їх  окремими  частинами;  права  власності  на об'єкти незавершеного будівництва, права власності, права  користування  (сервітут)  земельними ділянками,  права  постійного  користування  земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок;  права користування  земельною ділянкою  для  сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій); а також облік безхазяйного  нерухомого майна,  довірче управління нерухомим майном проводиться  державним реєстратором  реєстраційної служби України.

Відповідно до Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно  Реєстрація правочинів, іпотек, відомостей про обтяження нерухомого майна проводиться  нотаріусами,  реєстраторами  юридичної особи, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України. 


«Випадки видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно при здійсненні державної реєстрації»

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує  виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається у таких випадках:

1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна;

2) членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого  відповідного  кооперативу, які  повністю  внесли  свої пайові внески;

3) юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);

4) фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому  законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);

5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;

6) реабілітованим  громадянам,  яким  повернуто у  власність належні їм об'єкти нерухомого майна;

7) у разі виділення  окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об'єктів;

8) фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому  порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;

9) в інших випадках, встановлених законом.

             Свідоцтво про право власності на нерухоме майно підписується державним реєстратором і засвідчується печаткою.
Что надо знать избирателю перед выборами


Избиратель обязан знать некоторые правила и вовремя воспользоваться своими правами. Итак, короткий список правил на тему: «Что делать, если...»

 

...нет возможности прийти на участок?

 

Единственная причина, по которой можно проголосовать не на участке, а дома, - проблемы со здоровьем. Опечатанную урну и бюллетени на дом могут принести старикам, которые уже самостоятельно не передвигаются, или человеку, получившему травму. Для того чтобы проголосовать на дому, необходимо подать в избирательную комиссию заявление.

 

...на выборы пригласили, но ваши данные исказили?

 

В присланном избирателю приглашении указывается адрес избирательного участка, график его работы, номер телефона, время голосования, а также ФИО избирателя. Изучите правильность всех данных. При обнаружении ошибки в фамилии или адресе обращайтесь в избирательную комиссию.

 

...нет возможности проголосовать на «родном» участке?

 

До 22 октября обратитесь на избирательный участок, и подайте заявление о желании (необходимости) голосовать на другом участке. Просьбу не удовлетворят, если к заявлению не прикрепите командировочный лист или справку с работы. Сменить участок можно в пределах одного избирательного округа.

 

...на избирательном участке у вас интересуются, за кого намерены голосовать?

 

В день голосования будут работать социологические службы. Их представители обязаны иметь соответствующие удостоверения. Опрос проводится после голосования при выходе с избирательного участка. В противном случае следует отказываться от ответов на вопросы.

 

Заполняем правильно бюллетень

 

Каждый избиратель получит сразу два бюллетеня: один - желтого цвета, для голосования за партийные списки. Второй - зеленого цвета, для голосования за кандидата в народные депутаты от данного округа. Фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, каждый - в отдельной графе. Галочку или крестик нужно ставить только напротив одного кандидата (и партии). Если сделать две пометки, бюллетень признают недействительным. При ошибке (пометку поставили не в ту графу) обратитесь к председателю избирательной комиссии за новым бюллетенем. Обмен можно сделать только один раз. Помните: для камер видео-наблюдения избиратели, заполняющие бюллетени в кабинках, недоступны.


До 22 октября избиратель может сверить свои данные в списке и убедиться, что там все верно. После 22 октября все изменения в списках избирателей возможны только через суд.


Начальник управління юстиції    С.М. Нарбеков«Місцезнаходження органу державної реєстрації прав, нормативно-правове регулювання процедури державної реєстрації».

Відповідно до Положення «Про державну реєстраційну службу України» основними завданнями реєстраційної служби є реалізація державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, фондів. Вказані функції здійснює реєстраційна служба України та її територіальні органи. Територіальними органом в Приазовському районі є реєстраційна служба Приазовського районного управління юстиції Запорізької області.

При виконанні своїх службових обов’язків реєстраційна служба Приазовського районного управління юстиції Запорізької області керується відповідними законодавчими актами , а саме: Закон України «Про державну службу», Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закон України «Про політичні партії», Закон України «Про об’єднання громадян», Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закон України «Про органи реєстрації актів цивільного стану»,  Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні,  Положення про державну реєстраційну службу України та іншими нормативними актами.

Реєстрацію актів цивільного стану здійснює відділ реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Приазовського районного управління юстиції Запорізької області, начальник відділу: - Метихатко Наталія Анатоліївна, головний спеціаліст – Радіонова Вікторія Олександрівна, спеціаліст ІІ категорії – Люта Лариса Анатоліївна. Відділ ДРАЦС знаходиться за адресою : Запорізька область, Приазовський район, вулиця Пушкіна, будинок 5, телефон (06133) 2-26-15.

Реєстрацію (легалізацію) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, фондів здійснює головний спеціаліст реєстраційної служби Приазовського РУЮ -  Чернікова Олена Сергіївна, реєстрацію речових прав та їх обтяжень здійснює головний спеціаліст реєстраційної служби Приазовського РУЮ -  Лисиця Анастасія Анатоліївна.

Реєстраційна служба Приазовського районного управління юстиції Запорізької області знаходиться за адресою: Запорізька область, Приазовський район, вулиця Горького, будинок 70, телефон (06133) 2-36-52.


Головний спеціаліст реєстраційної служби

Приазовського районного управління юстиції

Запорізької області                    А.А. Лисиця


«Порядок проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку:

- Прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви;

- Встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;

- Прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації;

- Внесення засів до Державного реєстру прав;

- Видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках зазначених цим законодавчим актом;

- Надання витягів з Державного реєстру прав про зареєстровані права та /або їх обтяження.

Орган державної реєстрації прав, державні реєстратори зобов’язані надати до відома заявників інформацію про необхідний перелік документів для здійснення державної реєстрації прав. Перелік документів для здійснення державної реєстрації прав визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації обєкта нерухомого майна, права стосовно якого підлягають державній реєстрації.

Державній реєстрації підлягають виключно заявлені права та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству  і поданим документам.

Державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію та передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень» та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.  Розгляд заяви про державну реєстрацію обтяжень і прийняття рішення про таку реєстрацію, відмову у державній реєстрації обтяжень або її зупинення проводиться в день надходження заяви та документів, необхідних для державної реєстрації обтяжень. Державна реєстрація іпотек, надання відмови в ній проводиться в строк, що не перевищує одного робочого дня.

У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав державним реєстратором встановлено, що подані інші заяви про державну реєстрацію прав на те саме майно, заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження. При цьому заява розглядається тільки після прийняття рішення державним реєстратором щодо попередньо розглянутої заяви і внесення ним відповідного запису до державного реєстру прав.

У разі надходження заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки на майно, щодо якого вже зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав на це майно, державний реєстратор спочатку розглядає заяву про державну реєстрацію прав, а після цього – заяву про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки. При цьому строк державної реєстрації прав та їх обтяжень становить 10 днів з дня державної реєстрації заяви про державну реєстрацію обтяжень, іпотеки.

Державна реєстрація прав,їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії.

Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, іпотеки майнових прав на обєкт незавершеного будівництва проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав. При державній реєстрації прав власності на таке майно записи про обтяження переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.

Облік безхазяйного нерухомого майна проводиться органом державної реєстрації прав за заявою органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Дата і часом державної реєстрації прав  та їх обтяжень вважається дата і час реєстрації відповідної заяви.

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також порядок надання інформації з Державного реєстру прав встановлює Кабінет Міністрів України.

Форма і вимоги до заповнення заяв та запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, а також форма і вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв’язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з  Державного реєстру прав, установлюється відповідно до законодавства.

 

Головний спеціаліст реєстраційної служби

Приазовського районного управління юстиції

Запорізької області                    А.А. Лисиця


ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Приазовського районного управління юстиції Запорізької області повідомляє, що у середу, 12 вересня 2012 року з 10-00 до 12-00 години в приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану Приазовського районного управління юстиції Запорізької області відбудеться прийом громадян заступником начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану – Мехтієвою Тетяною Володимирівною.

 

В.о.начальника відділу державної реєстрації актів

цивільного стану Приазовського районного

управління юстиції Запорізької області В.О. РадіоноваПідстави для видачі витягів,

 порядок їх надання та строк.

01.07.2004 року № 1952-ІV Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та набрав чинності 03.08.2004 року. На сьогоднішній день цей Закон діє в редакції Закону України від 31.12.2011 року № 1878-17 «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України», яким передбачається створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і визначаються нові підходи до державного регулювання цивільних правовідносин у цій сфері.

Відповідно до Положення про Державну реєстраційну службу України одним  з основних завдань Укрдержреєстру є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.

Реєстраційна служба Приазовського районного управління юстиції Запорізької області повідомляє, що для отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про надання витягу, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Міністерство юстиції України.

Заінтересованою особою є власник (власники) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоємці), правонаступник (правонаступники) юридичної особи, особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження (обтяжувач).

Для отримання витягу заявник подає органові державної реєстрації прав :

1)   заяву про надання витягу, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Міністерство юстиції України;

2)   документ про внесення плати за надання витягу;

3)   копію документа, що посвідчує його особу;

4)   у разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав копію документа що підтверджує її повноваження;

5)   пред’являє документ, що посвідчує його особу, а у разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав також документ, що підтверджує її повноваження.

Відповідно до Порядку надання витягів під час подання заяви про надання витягу заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. У разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження. Орган державної реєстрації прав не приймає заяву в разі відсутності документа про внесення плати за надання витягу.

Державний реєстратор формує витяг за допомогою Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, крім випадків, передбачених Порядком. Один примірник витягу державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи, а другий примірник орган державної реєстрації надає заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі – заявник) відповідно до Порядку надання витягів. Державний реєстратор використовує бланки витягів єдиного зразка. Форму із зазначенням опису бланка витягу, а також вимоги до його оформлення встановлює Міністерство юстиції України.

Орган державної реєстрації прав приймає заяву про надання витягу шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації. Моментом прийняття зазначеної заяви вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів. Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про надання витягу, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Міністерство юстиції України.

Надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у строк, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про надання витягу.

  

Головний спеціаліст реєстраційної служби

Приазовського районного управління юстиції

Запорізької області                        А.А. Лисиця
«Роз’яснення з питань надання безоплатної правової допомоги»

Згідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу і Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (далі Закон) регулює:

- відносини у сфері надання безоплатної правової допомоги суб’єктам права на безоплатну правову допомогу та суб’єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу;

- порядок надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на благодійних засадах фізичними та юридичними особами, які займаються благодійною діяльністю самостійно або спільно з відповідними благодійними організаціями, регулюється відповідним законодавством і статутами цих організацій.

Таким чином право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадян України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну первинну правову допомогу. Також Законом України «Про безоплатну правову допомогу» встановлюється два види правової допомоги: це безоплатна первинна правова допомога та вторинна безоплатна правова допомога. В контексті даних рекомендацій ми звернемо увагу на те, що собою представляє безоплатна первинна допомога.

Під терміном «правова допомога» Закон визначає - що це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадян, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушень, тобто це правова допомога, що гарантується державною та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. «Безоплатна первинна допомога» - це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій