Систематизація законодавства

«Офіційний вісник України» та його перевага

 

Офіційними друкованими виданнями є «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», газета «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник Президента України», але тільки в «Офіційному віснику України» повністю друкуються Закони України, Укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер; акти Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, міжнародні договори, що набрали чинності; нормативні акти Міністерств, інших органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України.

«Офіційний вісник України» необхідно першочергово передплачувати, оскільки нормативно - правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування. Головна перевага «Офіційного вісника» – оперативність подання найголовнішої правової інформації

Громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов’язків повинні застосовувати закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, опубліковані в офіційних друкованих виданнях або одержані в установленому порядку від органу, який їх видав (Указ Президента України № 503/97).

        З жовтня 2011 року на сайті бюлетеня  http://ovu.com.ua започаткована  нова безкоштовна послуга для читачів – розсилка на електронну пошту анонсів законодавства України «Закони, що готуються до опублікування», яка відбувається майже щодня.

Придбати бюлетень або замовити журнал можливо безпосередньо у відділі збуту ДП «Українська правова інформація»: (044) 278-0074, 353-5702; peredplata@upinfo.com.ua

       Передплату можливо оформити в усіх поштових відділеннях, а також передплатних агенціях:

-                             «Офіційний вісник України» в журнальній формі: передплатний індекс – 40433

-                             «Офіційний вісник України» електронний варіант (на CD диску): передплатний індекс – 48345.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

Офіційними друкованими виданнями є «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», газета «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник Президента України», але тільки в «Офіційному віснику України» повністю друкуються Закони України, Укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер; акти Конституційного Суду України, нормативно-правові акти Національного банку України, міжнародні договори, що набрали чинності; нормативні акти Міністерств, інших органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України.

«Офіційний вісник України» необхідно першочергово передплачувати, оскільки нормативно - правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.

Головна перевага «Офіційного вісника» – оперативність подання найголовнішої правової інформації.

Громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов’язків повинні застосовувати закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, опубліковані в офіційних друкованих виданнях або одержані в установленому порядку від органу, який їх видав (Указ Президента України № 503/97).

       Передплатний індекс «Офіційного вісника України» 40433 та його електронного варіанта 48345, «Офіційного вісника України. Із змінами» (з підтриманням текстів актів у контрольному стані) 01546.

 

Контактні особи:

у Міністерстві юстиції Поворозник О.О.

(тел. 279-55-41, e-mail: vsz@minjust.gov.ua);

в Українському інформаційно-правовому центрі – Маслова А.Ю.

(тел. 528-22-16, 502-10-42, e-mail: amaslova@ifl.com.ua)


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

 

На виконання указів Президента України від 22.01.1996 року № 73 «Про видання збірників  законодавства України», від 27.06.1996 року № 472 «Питання оновлення збірників актів законодавства України» та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою КМУ від 14.11.2006 року № 1577, Міністерство юстиції забезпечує видання офіційних збірників нормативно - правових актів:

-         «Офіційний вісник України. Зі змінами» (передплатний індекс 01546);

-         «Офіційний вісник України» (передплатний індекс 99634)

-         «Систематичне зібрання чинного законодавства України» (передплатний індекс 40433);

-         «Практичне законодавство для сільської ради»

-         (передплатний індекс 99634);

-         «Кодекси України» (передплатний індекс 74252);

-         «Вища освіта в Україні. Нормативно - правове регулювання» (передплатний індекс 92023);

-         «Середня освіта в Україні. Нормативно - правове регулювання» (передплатний індекс 92025);

-         «Професійно-технічна освіта в Україні. Нормативно - правове регулювання» (передплатний індекс 92016);

-         «Позашкільна освіта в Україні. Нормативно - правове регулювання» (передплатний індекс 98888).

 

З метою подальшого забезпечення обліку актів законодавства та підтримання їх у контрольному стані в органах, установах юстиції та юридичних службах на І півріччя 2010 року повідомляємо тематичну програму офіційних періодичних видань та інформуємо про зміни у формі подачі інформації користувачам.

В інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України. Зі змінами» друкуються тексти поточних актів законодавства, а також надаються зміни і доповнення для постійної підтримки в контрольному стані раніше опублікованих актів.

Видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України» із серпня 2009 року змінив форму подачі нормативного матеріалу. При цьому, кожний номер складатиметься з друкованої частини та електронного додатка – компакт-диска. Друкована частина міститиме інформацію про систематизацію актів законодавства за галузями законодавства – розгорнутий зміст чергового номера.  Тексти актів законодавства подаватимуться в електронному додатку. Кожен черговий номер видання включатиме електронну нормативну базу в накопичувальному вигляді. Компакт-диск дозволяє здійснювати довідково-пошукові операції. Тексти актів постійно підтримуються у контрольному стані. Із серпня 2009 року здійснюється випуск розділу 8 «Охорона праці» збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України».«Офіційному віснику України» - 15 років

 

Відповідно до статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають  права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

Міністерством юстиції на виконання Конституції України та завдань, покладених на Міністерство, видаються офіційні збірники актів законодавства та кодекси України, ведеться Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, надається інформація з його бази даних, здійснюється робота із систематизації законодавства, на офіційному веб-сайті міністерства висвітлюється діяльність Міністерства юстиції, щодня розміщується інформація про набрання чинності нормативно-правовими актами, включеними до Єдиного державного реєстру нормативно - правових актів, щомісяця – про включення до реєстру міжнародних договорів.

Офіційному видання Міністерства юстиції – бюлетеню «Офіційний вісник України» - в січні 2012 року виповнюється 15 років.

 «Офіційний вісник України» видається Міністерством юстиції України та державним підприємством «Українська правова інформація» Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 р. № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».  Згідно з цим Указом «Офіційний вісник України» є офіційним виданням, у якому публікуються державною мовою всі поточні нормативно-правові акти, які надійшли до Мін’юсту. Це закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін’юсті нормативно - правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, а також міжнародні договори України, які набрали чинності. 

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян. Зазначене видання необхідне у роботі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, підпорядкованих підприємств, установ, організацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних державних адміністрацій, їх відділень та управлінь, підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, інших державних органів та установ, зокрема тих, що займаються розробкою проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів, підготовкою та поданням нормативно-правових актів до Міністерства юстиції або його територіальних управлінь на державну реєстрацію, а також судів, правоохоронних органів, працівників юридичних служб, органів та установ юстиції, підприємств, установ та організацій, учених-правознавців.