Перелік громадських формувань

ВІДОМОСТІ

 щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку 

благодійних фондів в 

Приазовському районі Запорізької області 

станом на 12 грудня 2012 року

зберегти в форматі (WORD)

ВІДОМОСТІ

 щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку 

об’єднань громадян в

Приазовському районі Запорізької області 

станом на 12 грудня 2012 року

зберегти в форматі (WORD)

ВІДОМОСТІ

 щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку 

місцевих організацій політичних партій в

Приазовському районі Запорізької області 

станом на 12 грудня 2012 року

зберегти в форматі (WORD)

ВІДОМОСТІ

щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку 

організаційних ланок профспілк в

Приазовському районі Запорізької області 

станом на 12 грудня 2012 року

зберегти в форматі (WORD)

ВІДОМОСТІ

щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку 

статутів територіальних громад в

Приазовському районі Запорізької області

станом на 12 грудня 2012 року

зберегти в форматі (WORD)

ВІДОМОСТІ

щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку 

структурних уторень (усіх рівнів) політичних партій в 

Приазовському районі Запорізької області

станом на 12 грудня 2012 року

зберегти в форматі (WORD)


Повноваження

 реєстраційної служби

 Приазовського районного управління юстиції Запорізької області

з легалізації об’єднань громадян

 

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління та відповідно до пункту 15 частин першої статті 106 Конституції України, указом Президента України від 09.12.2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було утворено Держану реєстраційну службу, поклавши на неї функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також функції Міністерства юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації.

 

Відповідно до Положення на реєстраційну службу Приазовського районного управління юстиції Запорізької області покладені обов’язки з реєстрації (легалізації) об’єднань громадян:

 

1) проведення  експертизи установчих/статутних документів, перевірку відомостей, що містяться в документах поданих на реєстрацію (легалізацію) та готує правові висновки та проекти наказів Приазовського районного управління юстиції у Запорізькій області щодо:

- легалізація місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад);

- легалізації місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань;

- реєстрації та легалізації шляхом повідомлення про утворення структурних утворень політичних партій;

- державної реєстрації місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, місцевих творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок;

 - державної реєстрації місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються;

- державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ;

- взяття до уваги повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок;

- реєстрації, взяття до відома, погодження змін до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) об'єднань громадян та інших громадських формувань.

2) ведення відповідних реєстрів та книг обліку, виконання функції реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо вищезазначених об'єднань громадян та інших громадських формувань, яка після погодження начальником Приазовського районного управління юстиції  подається у встановленому порядку до Головного управління юстиції у Запорізькій області.

3) забезпечення подання державному реєстратору реєстраційних карток легалізованих/зареєстрованих об’єднань громадян, інших громадських формувань для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачу оформленого державним реєстратором виписки про державну реєстрацію юридичних осіб.

4) забезпечення здійснення контролю за додержанням місцевими громадськими організаціями (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій та законодавства, контролю за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій.

5) забезпечення здійснення контролю виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного/республіканського значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян та надання їм методичної допомоги.

6) здійснення розгляду депутатських звернень та депутатських запитів народних депутатів України; звернень громадян, підприємств, установ, організацій всіх форм власності та запитів на публічну інформацію з питань, що відносяться до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.