Головна » 2012 » Серпень » 28 » КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПЕРЕХІД ВІД ЛІНІЙНОЇ ДО ДВОМІРНОЇ СИСТЕМИ
1:38 PM
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПЕРЕХІД ВІД ЛІНІЙНОЇ ДО ДВОМІРНОЇ СИСТЕМИ

Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ, шеф-редактор Інна СОЛОДКА, помічник Міністра юстиції Новим Законом «Про державну службу» встановлено принципово інший підхід до класифікації посад державної служби, ніж передбачений чинним Законом. З’ясуємо ці відмінності та можливості співвіднесення теперішніх категорій посад державних службовців з підгрупами посад державної служби за новим Законом.
ДОКУМЕНТИ СТАТТІ · Закон № 4050 – Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI (новий, той, що набере чинності з 01.01.2013). · Закон № 3723 – Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-ХІІ (старий, той, що діє зараз). Відповідно до ст. 6 Закону № 4050 посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків поділяються на п’ять груп: Групи
І – посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим та його апарату; голови, заступників голови місцевої державної адміністрації
II – посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади АР Крим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату
III – посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади АР Kрим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату
IV – посади в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, органі влади АР Крим та їх апараті, які передбачають здійснення функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів та не передбачають здійснення керівних функцій
V – посади в державному органі, органі влади АР Крим та їх апараті, які не передбачають здійснення керівних функцій та функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів
Групи посад державної служби поділяються на підгрупи: Підгрупи
І-1, ІІ-1, ІІІ-1, ІV-1,V-1 – посади державної служби в Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Вищій раді юстиції, посади представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, посади державної служби в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також посади державної служби в Національному інституті стратегічних досліджень та Державному управлінні справами, визначені законодавством
І-2, ІІ-2, ІІІ-2, IV-2, V-2 – посади державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апараті, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, створених Президентом України (крім зазначених в абзаці другому ч. 2 ст. 6 Закону № 4050), Національному банку України, а також посади державної служби в Національній академії державного управління при Президентові України та Інституті законодавства Верховної Ради України, визначені законодавством
І-3, ІІ-3, ІІІ-3, IV-3, V-3 – посади державної служби в органі влади АР Крим та його апараті, державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті
І-4, ІІ-4, ІІІ-4, V-4 – посади державної служби в державному органі, органі влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в АР Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, та їх апараті
До підгрупи І-1 також належать посади помічників, радників, уповноважених, представників Президента України, керівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України
До підгрупи ІІ-1 належать посади помічників і радників Голови Верховної Ради України, радників Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, помічників і радників Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України
До підгрупи ІІІ-1 належать посади інших працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України
До підгруп IV-1 і V-1 належать посади помічників-консультантів народних депутатів України
До підгрупи І-2 належать посади керівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України)
До підгрупи ІІ-2 належать посади працівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України)
Схема класифікації посад державної служби відповідно до Закону № 4050 І-1
ІІ-1І-2
ІІІ-1ІІ-2І-3
IV-1ІІІ-2ІІ-3І-4
V-1IV-2ІІІ-3ІІ-4
V-2IV-3ІІІ-4
V-3--
V-4

Відповідно до ст. 25 чинного на сьогодні Закону № 3723 основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, а також обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі державного органу. При цьому конкретних принципів поділу посад, а також віднесення посад до тих чи інших категорій посад державних службовців за останніми двома критеріями Закон № 3723 не передбачає. Отже, існують проблеми при практичному застосуванні ст. 25 Закону № 3723, оскільки вона містить неповним перелік посад, віднесених до семи категорій. Відповідний перелік постійно доповнюється рішеннями Кабінету Міністрів України. При цьому аргументи як «за» віднесення тієї чи іншої посади до певної категорії посад державних службовців, так і «проти» такого віднесення у більшості випадків носять суб’єктивний характер, насамперед, через відповідну правову невизначеність. Аналізуючи рішення Кабінету Міністрів України в відповідного питання, можна дійти висновку, що категорії певних посад державних службовців є не обґрунтовано завищеними та розбалансованими, є наявним загальний підхід до класифікації посад. Законом № 4050 запроваджено новий підхід до класифікації посад, який полягає у повній відмові від включення назв окремих посад або їх переліків до тексту цього Закону, а також відмові від поняття «віднесення посад до категорій посад державних службовців». Водночас установлюється два основних критерії класифікації посад, яку тепер слід розуміти не як вичерпний перелік посад, а як процес, що має відбуватися регулярно, щоразу при розробці штатного розпису у державному органі відповідно до встановлених у Законі № 4050 принципів та критеріїв поділу посад на групи (I, II, III, IV, V) та підгрупи (кожна з груп поділяється на чотири підгрупи з двозначним числовим визначенням). Відповідальність за належність конкретної посади до тієї чи іншої підгрупи і відповідно за законність витрачання бюджетних коштів на оплату праці (в частині встановлення розміру посадового окладу) будуть нести посадові особи, які погоджують і затверджують штатний розпис. Поділ посад державної служби на групи та підгрупи встановлює більш чітку класифікацію залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків порівняно із Законом № 3723. Новий підхід до класифікації посад на державній службі насамперед ґрунтується на функціях, що виконують державні службовці в державних органах, тобто на змісті професійної діяльності та обсягу відповідальності, а не на правовому статусі цих органів. Таблиця належності посад, зазначених у ст. 25 Закону № 3723, до підгруп відповідно до Закону № 4050 Іпосади керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників керівників Адміністрації Президента України Апарату Верховної Ради України, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного Представника Президента України в АР КримІ-1
посади керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших заступниківІ-2
посади голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційІ-3
IIпосади радників та помічників Президента України першого заступника Постійного Представника Президента УкраїниІ-1
посади керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра УкраїниІІ-1
посади заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України в АР КримІ-2
посади перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційІ-3
IIIпосади заступників Постійного Представника Президента України в АР КримІ-1
посади заступників керівників структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниІІ-1
посади завідувачів секторів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниІІІ-1
посади головних спеціалістів, експертів, консультантів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниІV-1 V-1
посади начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органівІІ-2
посади заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційІ-3
посади голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраційІ-4
IVпосади спеціалістів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниІV-1 V-1
посади заступників начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органівІІ-2
посади керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційІІ-3
Vпосади спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органівІV-2 V-2
посади заступників керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційІІ-3
посади спеціалістів апарату Київської та Севастопольської міських державних адміністраційV-3
посади заступників голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраційІ-4
VIпосади спеціалістів управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційV-3
посади керівників управлінь, відділів, служб районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраційІІ-4
VIIспеціалістів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділівV-4
Таким чином, очевидно, що порівняти (співвіднести) теперішні категорії посад державних службовців з підгрупами посад державної служби неможливо, оскільки відбувається перехід від лінійної, до того ж недостатньо збалансованої і логічної системи, до двомірної і більш стрункої.

Переглядів: 3472 | Додав: priazrda | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: